Goede doelen‎ > ‎

Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs 2006

Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen ten gevolge van een complexe opvoedings- en leefsituatie zijn of problemen van de jeugdige zelf. De problemen doen zich zowel in het onderwijs voor als thuis bij de opvoeding. Kenmerkend hierbij is dat er voor veel ouders geen evenwicht meer is tussen draagkracht en draaglast. 

Het werkgebied van Horizon is Zuid Holland.
Horizon heeft een totale capaciteit van 275 plaatsen voor 24-uurs behandeling, 720 plaatsen voor pleegzorg, 100 plaatsen ten behoeve van dagbehandeling en 120 plaatsen voor intensief ambulante hulp. Daarnaast beschikt Horizon over ruim 1150 leerlingplaatsen in het cluster 4 onderwijs, speciaal onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen.
  De Stichting heeft er voor gezorgd dat zij een keramiekoven hebben gekregen.

Comments