Goede doelen‎ > ‎

Hospice Alkmaar

Hospice Alkmaar biedt onderdak aan mensen, die hun laatste levensfase in een huiselijke omgeving willen doorbrengen. Dit project is een samenwerking tussen professionals en een zeer grote groep vrijwilligers. Iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging of financiële mogelijkheden kan een beroep doen op Hospice Alkmaar.

In de achterliggende periode is hard gewerkt om een locatie te vinden voor permanente huisvesting. Inmiddels is dit project met medewerking van velen tot stand gekomen en is medio 2006 tot in gebruik genomen. Stichting ‘Vrienden van Las Palmas ‘ heefteen substantiële bijdrage geleverd bij het tot stand komen van een inrichtingsproject.

Comments