Goede doelen‎ > ‎

Kleine Maatjes, Haarlem 2009

Kleine Maatjes is geen standaard kinderdagverblijf, maar een kinderdagverblijf voor kinderen tot 5 jaar die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kinderen met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, die niet in aanmerking komen voor plaatsing in andere vormen van kinderdagopvang.

Hier kunnen ook kinderen terecht, die langdurig moeten herstellen na ziekte en die speciale zorg nodig hebben met medische apparatuur of medicatie.
Er is opvang voor kinderen met o.a. ontregelde diabetes, epilepsie, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, stofwisselingsziekten, urinewegproblematiek, voedingsstoornissen en (ernstige) hartafwijkingen. 
Gespecialiseerde verpleegkundigen bieden kleinschalige opvang in een warme en veilige omgeving. De kinderen komen met leeftijdsgenootjes in contact en kunnen van en met elkaar leren en zich verder ontplooien.
Het doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te bevorderen en het gezin te ontlasten. Daarbij is het ook de bedoeling om de kinderen een leuke dag te bezorgen en ze even het ziek zijn te laten vergeten.

De Stichting heeft voor Kleine Maatjes een snoezelhoek aangeschaft. Daarmee kunnen zij kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben en bijvoorbeeld slechthorend en/of slechtziend zijn een goede prikkeling of juist ontspanning aanbieden.

Comments