Goede doelen‎ > ‎

Stichting de Bruggen Waddinxveen 2006

Op Kniek 565 wonen 7 kinderen verdeeld in 2 groepen. Aan de tuinkant wonen 3 kinderen en aan de straatkant wonen 4 kinderen. Het zijn allen jongens.

De kinderen komen allemaal van thuis en wonen sinds februari 2004 op de Kniek. De kinderen konden niet meer thuis wonen omdat ze een stoornis hebben uit het autistisch spectrum met daarbij nog stoornissen zoals ADHD, hechtingsstoornissen, e.d. 
Voordat de kinderen in Waddinxveen bij de Bruggen kwamen wonen, hadden enkelen al in verschillende crisisopvanghuizen gezeten. 
De kinderen gaan overdag naar school, ZMLK of ZMOK. Voor een enkeling is dat zelfs niet op te brengen en zij krijgen individuele dagbesteding op de Kniek.
Specialistische begeleiding is noodzakelijk om deze kinderen een veilig thuis te bieden.
De grootste moeilijkheden zijn echter de escalaties en onderlinge interacties. De kinderen zijn nauwelijks in staat om in een groep te leven. In schoolvakanties hebben ze een programma in en om huis en gaan 1 keer 
 per week naar de Hooge Burch waar ze mogen skelteren en op het luchtkussen kunnen spelen. Eén keer per week een uitstapje met een klein groepje ( 2 tot 3 kinderen) is al genoeg, meer kunnen ze niet aan. Om de kinderen te helpen met hun handicap en hun ontwikkeling is er duurzaam en speciaal spelmateriaal nodig. Kinderen krijgen geen uitkering en zijn dus afhankelijk van de bijdrage van de ouders of verzorgers. Hun draagkracht is beperkt, De Kniek is afhankelijk van schenkingen. Onze stichting heeft eraan bijgedragen dat verschillend speelmateriaal, eventuele abonementen op sportclubs of tijdschriften betaald kon worden gedurende een periode van 2 jaar.

Comments