Stichting Vrienden van Dichtbij

Stichting Vrienden van Dichtbij is in het leven geroepen om de 'minder bedeelden' in onze samenleving, voornamelijk kinderen, te helpen. Daarvoor kun je naar verre buitenlanden gaan, maar ook in Nederland is nog steeds veel hulp nodig.

Doelstelling:
Met diverse acties geld inzamelen en dit geld schenken aan goede doelen. Hierbij moet worden gedacht aan een locatie of groep waaraan we niet alleen financieel kunnen bijstaan, maar ook fysiek iets kunnen betekenen. Onder goede doelen vindt u de doelen die wij steunen, waaronder bijvoorbeeld een verzorgingstehuis, het Ronald McDonaldhuis, instituut Horizon, Orvil en Huize Kakelbont.
Ieder jaar zal de stichting zich ten doel stellen om één of meer nieuwe projecten te steunen.
 
Stichting Vrienden van Dichtbij heeft een ANBI status, dit betekent dat wij zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
In het kader van de ANBI status, zijn wij verplicht ons BTW nummer te vermelden: NL 8124.42.714.B01


Nieuws